تافل تضمینی؟! تافل خصوصی...؟ یا کلاس آموزشی تافل....

تافل تضمینی:

س : بسیاری از دوستان می پرسند که آیا به عبارت تافل تضمینی اعتماد کنیم؟

ج : هیچ عقل سالمی به عبارت "تضمینی" اعتماد نمیکند. این خودِ زبان آموز است که باید تلاش کند و خیلی تلاش کند تا به آنچه میخواهد برسد. 18-19 سال تدریس به من یاد داد که بهترین امکانات تا 50 درصد در موفقیت نقش دارد و بقیه با تمرکز و پیگیری و تداوم خودِ فراگیر حاصل میشود. من توصیه میکنم به آنهایی که لفظ تضمین را در هنگام ثبت نام به کار میبرند اعتماد نکنید. حتی اگر بر فرض محال کل شهریه را هم به شما مسترد کنند، بازهم عمر و زمان از دست رفته ی شما را جبران خواهند کرد؟!

 

کلاس آموزشگاه یا کلاس خصوصی:

به عنوان یک معلم معتقدم بهترین نوع آموزش در گروههای 5 تا 10 نفره صورت میگرد. افراد از خطاهای دیگران درس میگیرند و پیش رفت هر فرد باعث تشویق دیگران میشود. مگر در موارد استثناء.

از طرفی کلاسهای شلوغ - بالاتر از 10 نفر و گاه تا 40 نفر - بلا استثناء کیفیت را فدای کمیت میکنند. و میزان فراگیری دانشجو به حد اقل میرسد.

در انتخاب آموزشگاه یا موسسه نیز بسیار دقت کنید، فریب اسم های بزرگ و یا تشابه اسم موسسه با نام افراد بزرگ را نخورید. اغلبِ این موسسات گاه تا 80 درصد شهریه ی ثبت نامی را برای خود بر میدارند و سهم استاد - یعنی مهمترین عامل آموزش - بسیار اندک خواهد بود.بنابراین اساتید موفق و پر سابقه کمتر با موسسات و آموزشگاهها کار میکنند و اغلب در دفتر شخصی خود و یا در منزل خود تدریس میکنند.

البته هیچ وقت و هیچ جا نمیتوان مطلق سخن گفت. چه بسا اساتید جوان و جویای نامی که با موسسات بزرگ که نام خود را مدیون تبلیغات نا عادلانه هستند همکاری میکنند و بهترین خدمات را نیز ارایه میدهند.

------------------------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 69 بازدید