تافل دکتری دانشگاههای ایران

در این جا قصد داریم بطور کامل و مبسوط در باره ی تافل دکتری دانشگاههای ایران بنویسیم. تا اطلاع ثانوی این مطالب را از وبلاگ همکاران خوبمان با نام "وبلاگ گروهی کتابداران ایران" وام گرفته ایم.

اخذ مجوز شرکت در آزمون کتبی تخصصی در صورتی امکان‌پذیر است که دانشجو بتواند مدرکی معتبر در زمینه زبان عمومی از یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران یا خارج ارائه نماید. آزمون زبان عمومی انگلیسی رایج در ایران، تافل می باشد که هر دانشگاه آزمون خاص خود را دارد. و بعضی از دانشگاه‌ها آزمون سایر دانشگاه را می‌پذیرند. سازمان سنجش نیز آزمون TOLIMO را برگزار می‌کند در صورتی که داوطلب حد نصاب این آزمون را کسب کند می‌تواند در آزمون کتبی تخصصی شرکت نماید. که بعداً حد نصاب آن برای هر دانشگاه ذکر می‌گردد.

آزمون زبان عمومی در دنیا به صورت‌های مختلف همچون IELTS ، TOEFL ، MCHE ، TOLIMO ، MOHMET برگزار می‌شود. که تافل بین‌المللی توسط سازمان سنجش برگزار می گردد. امتحان‌های تافل برگزار شده در ایران با تافل استاندارد تفاوت‌هایی دارد. عمده‌ترین تفاوت آن عدم وجود مهارت شنیداری (Listening) و نوشتاری (Writing) در آزمون‌های تافل داخل است. که این امر امتحان تافل دانشگاه‌های ایران را ساده‌تر نموده است. و فقط مهارت قواعد (Grammer) ، لغت و درک مطلب (Vocabulary & reading)  مورد آزمون قرار می‌گیرد.امروزه تافل در دنیا به 3 فرمت زیر آزمون می‌شود:

- Paper Based TOEFL.

- Computer – Based TOEFL.

- NEXT Generation TOEFL.

آزمون تافل که توسط دانشگاه‌های ایران برگزار می‌شود عمدتاً به صورت Paper Based می‌باشد که جدول زیر تفاوت‌ها آزمون‌های تافل برگزار شده را بیان می‌کند:

مواد امتحانی

تافل بین المللی

تافل دانشگاههای ایران

Listening

سؤال 50

..................

Structure

سؤال 40

40

Vocabulary

به همراه Reading است

30

Reading Comprehension

سؤال 50

30

Writing

یک ساعت

................

Time

سه ساعت

نود یا صد دقیقه

محاسبه نمره تافل بین‌المللی از 310 تا 677 می باشد که ابتدا نمرات هر یک از مواد امتحانی ذکر شده که نمرات آن بین 31 تا 68 می‌باشد و سپس مجموع آنها محاسبه شده، ضربدر 10 می‌شود و نمره نهایی پس از تقسیم بر 3 حاصل می‌گردد به مثال ذیل توجه کنید:

52     ListeningComprehension

48    Structure writtenExpression

50    Vocabulary V ReadingComprehension

150

نمره کل تافل 500 = 3 / 1500 = 10 *150

نمره Writing بین 1 تا 6 به صورت مجزا محاسبه می‌گردد.  نمره تافل دانشگاه‌های ایران بین صفر تا 100 است که هر سوال یک امتیاز داشته که نمره قبولی همة دانشگاه‌ها بیش از 50 است. اما دانشگاه تهران و قم نمره بین 60 تا 70 را به عنوان قبولی مشروط مد نظر قرار داده که اگر دانشجو قبول قطعی دوره دکترای تهران یا قم شود باید قبل از آزمون جامع دکترا ، مدرک تافل بالای 70 خویش را ارائه نماید. قابل ذکر است که فقط تافل علامه دارای نمره منفی است.

دانشگاه‌های برگزار کننده آزمون تافل شامل دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه و تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اصفهان و همچنین سازمان سنجش و آموزش کشور می‌باشد. که جدول زیر وضعیت آزمون تافل را در هر یک از دانشگاه‌های فوق بیان می‌کند.

 

دانشگاههای پذیرنده

وضعیت قبولی

نام دانشگاه

تربیت مدرس،امام صادق(ع) و اصفهان از 50 به بالا، تهران و قم از 70 به بالا

از 90 تا 100 اعتبار دائم

از 50 تا 89معتبر برای دو سال

تافل تربیت مدرس

تهران،قم

از 70 تا 100 قبولی قطعی

از 60 تا 69قبولی مشروط

تافل تهران وقم

علامهطباطبایی

از 50 بهبالا قبولی قطعی

تافل دانشگاه علامه

دانشگاه امام صادق(ع)

از 50 بهبالا قبولی قطعی

تافل دانشگاه امام صادق(ع)

 

قابل ذکر است که آزمون زبان عمومی دانشگاه شهید بهشتی همراه آزمون کتبی تخصصی برگزار می‌گردد. و دانشگاه علامه فقط تافل برگزار شده خویش را می‌پذیرد. نمره تافل دانشگاه تربیت مدرس اگر از 70 بالاتر شود برای دانشگاه قم و تهران معتبر است. و نمره بالاتر از 50 تافل مدرس برای دانشگاه امام صادق(ع)، اصفهان نیز معتبر است.

/ 0 نظر / 12 بازدید