انواع آزمون تافل (تافل آی بی تی) و (تافل پی بی تی)

آزمون تافل امروزه به دو شکل زیر برگزار میشود:

  • Next Generation TOEFL - Internt based TOEFL - IBT
  • Paper based TOEFL - PBT

آزمون IBT در همه ی مرکز برگزار نمیشود اما در هر مرکزی که برگزار شود دیگر از نوع PBT آزمون وجود نخواهد داشت. یعنی ترجیح با نوع IBT میباشد.

 

تافل آی بی تی دارای قسمتهای زیر است:

1

Reading

3 تا 5 متن و هرکدام 10 تا 12 سوال

60-100 mins

2

Listening

4 تا 6 سخنرانی کوتاه و هر کدام 6 سوال
2 تا 3 گفتگو و هر کدام5  سوال

60-90 mins

3

Speaking

6 جز که 3 تای آن صرفا گفتاری است و 3 تای آن ترکیبی ست.

20 mins

4

Writing

1 متن ترکیبی

1 متن مستقل نوشتاری

50 mins

 و اما تافل (PBT) نوعی از آزمون است که از اینترنت و کامپیوتر استفاده نمیکند و مانند آزمونهای سنتی روی کاغذ برگزار میگردد:

 

Diferrent SectionsTime LimitNo. of Questions Listening Comprehension 30-40 minutes 50 Structure and Written Expression
25 minutes 40 Reading Comprehension 55 minutes 50 Writing 30 minutes 1 topic

بیننده ی گرامی مطالب کاملتر را با توضیحات بیشتر در آکادمی زبان انگلیسی بهروز غفاریان ملاحظه فرمایید

-----------------------------------------------------------------------------------------------

/ 2 نظر / 356 بازدید