درسنامه ی تافل - گرامر پیشرفته - ساخت جمله ی سببی

گاه ممکن است در گفتار و یا نوشتار بخواهیم جمله ای بسازیم که در آن خودمان فاعل واقعی نیستیم و از شخص دیگری میخواهیم تا برایمان کاری را انجام دهد. در اینصورت از ساختار جمله ی سببی استفاده میکنیم. به تفاوت این دو دقت کنید:


- I washed my car yesterday. (= I myself washed my car.)

- I had my car washed yesterday.(= I asked someone to wash my car.)

در جمله ی اول : خودم اتومبیل را شستم.

در جمله ی دوم : از دیگری خواستم تا اتومبیلم را بشوید...... ادامه دارد .....

متن کامل این مطلب را در وبسایت خانه ی آیلتس ایران  و به زودی در خانه ی تافل ایران دنبال کنید.

--------------------------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 20 بازدید